What is Agrarian Labour? Contrasting Indigo Production in Colonial India and Indonesia.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-23
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume60
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit