What is Johansonia?

P.W. Crous, R.W. Barreto, A.C. Alfenas, R. Alfenas, J.Z. Groenewald

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)117-122
  TijdschriftIMA Fungus
  Volume1
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit