What is Modeling and What is Not?

J. van Zundert, Julia Flanders, Mike Kestemont, Michael Sperberg-McQueen, Geoffrey Rockwell, Ted Underwood, Tara L. Andrews

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's63
Aantal pagina's65
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit