What Is the Best Lens? Comparing the Resolution Power of Genome-Derived Markers and Standard Barcodes

Angela Conti, Laura Corte, Debora Casagrande Pierantoni, Vincent Robert, Gianluigi Cardinali

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'What Is the Best Lens? Comparing the Resolution Power of Genome-Derived Markers and Standard Barcodes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences