What is the influence on water quality in temperate eutrophic lakes of a reduction of planktivorous and benthivorous fish? A systematic review protocol

C. Bernes, S.R. Carpenter, A. Gårdmark, P. Larsson, L. Persson, C. Skov, E. Van Donk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

226 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9
TijdschriftEnvironmental Evidence
Volume2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit