What is the matter with e-science: thinking aloud about information in knowledge creation

P. Wouters

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  51 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  TijdschriftThe Pantaneto Forum
  StatusGepubliceerd - 2006

  Citeer dit