What is the matter with e-science: thinking aloud about informatisation in knowledge creation

P. Wouters

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftThe Pantaneto Forum
  VolumeJuly 2006
  StatusGepubliceerd - 2006

  Citeer dit