What makes a man a man: do-it-yourself

G.W.J. Rooijakkers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3-14
TijdschriftVilla Rana. Jyväskylän yliopisto etnologiam laitos
Volume3
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit