What makes a scientific article influential? The case of demographers

Hendrik P. Van Dalen*, Kène Henkens

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

104 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'What makes a scientific article influential? The case of demographers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Social Sciences