What makes violence extreme and who is responsible? Debate on 'De brandende kampongs van Generaal Spoor' by Rémy Limpach

H.A. Poeze, Bart Luttikhuis, Abdul Wahid , Robert Cribb

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)559 – 561
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume173
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit