What protects older Romanians in Switzerland from loneliness? A life-course perspective

R.O. Ciobanu, T. Fokkema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'What protects older Romanians in Switzerland from loneliness? A life-course perspective'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine & Life Sciences