What Role does Dialect Knowledge Play in the Perception of Linguistic Distances?

W.J. Heeringa, C. Gooskens, K. De Smedt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)243-259
Aantal pagina's17
TijdschriftInternational Journal of Humanities and Arts Computing
Volume2
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit