What Snippets Say About Pages in Federated Web Search

T. Demeester, D. Nguyen, D. Trieschnigg, C. Develder, D. Hiemstra

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
312 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of AIRS 2012
Pagina's250-261
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit