What type of rigorous experiments are needed to investigate the impact of artificial light at night on individuals and populations? Response to editor

J.Q. Ouyang (Co-auteur), M. de Jong, Roy H. A. van Grunsven, Kevin D. Matson, Mark F. Haussmann, Peter Meerlo, M.E. Visser, K. Spoelstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e9-e10
TijdschriftGlobal Change Biology
Volume23
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit