What We Need to Know About Retirement: Pressing Issues for the Coming Decade

K. Henkens, H.P. van Dalen, D.J. Ekerdt, D. Hershey, M. Hyde, J. Radl, H. van Solinge, M. Wang, H. Zacher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

171 Downloads (Pure)

Samenvatting

The current landscape of retirement is changing dramatically as population aging becomes increasingly visible. This review of pressing retirement issues advocates research on (a) changing meanings of retirement, (b) impact of technology, (c) the
role of housing in retirement, (d) human resource strategies, (e) adjustment to changing retirement policies, (f) the pension industry, and (g) the role of ethnic diversity in retirement.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)805-812
TijdschriftThe Gerontologist
Volume58
Nummer van het tijdschrift5
Vroegere onlinedatum20 jun. 2017
DOI's
StatusGepubliceerd - 14 sep. 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'What We Need to Know About Retirement: Pressing Issues for the Coming Decade'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit