What's in a Discipline? Special issue on the occasion of the 50th anniversary of the International Society for Ethnology and Folklore

P.J. Margry (Redacteur), Valdimar Hafstein (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's115
TijdschriftCultural Analysis: an interdisciplinary forum on folklore and popular culture
Volume13
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit