What's in it for Me? Motivational Differences between Farmers' Subsidised and Non-Subsidised Conservation Practices

A. M. Lokhorst, H. Staats, J. van Dijk, E. van Dijk, G.R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'What's in it for Me? Motivational Differences between Farmers' Subsidised and Non-Subsidised Conservation Practices'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences