What’s wife swap got to do with it? Talking politics in the net-based public sphere

T. Graham

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
Begeleider(s)/adviseur
  • Jankowski, N.W., Promotor
Datum van toekenning01 okt. 2009
StatusGepubliceerd - 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit