When and why does bioturbation lead to diffusive mixing?

F.J.R. Meysman, B.P. Boudreau, J.J. Middelburg

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'When and why does bioturbation lead to diffusive mixing?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences