When health care insurance does not make a difference: the case of health care "made in China"

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)38
TijdschriftTinbergen Discussion Paper
VolumeTI 2006-91
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit