When noisy neighbors are a blessing: analysis of gene expression noise identifies coregulated genes

J.P. Junker, A. van Oudenaarden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

In this issue of Molecular Cell, Stewart-Ornstein et al. (2012) use systematic pair-wise correlation analysis of expression noise in a large number of yeast genes to identify clusters of functionally related genes and signaling pathways responsible for elevated noise.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)437-438
TijdschriftMolecular Cell
Volume45
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'When noisy neighbors are a blessing: analysis of gene expression noise identifies coregulated genes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit