When noisy neighbors are a blessing: analysis of gene expression noise identifies coregulated genes

J.P. Junker, A. van Oudenaarden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'When noisy neighbors are a blessing: analysis of gene expression noise identifies coregulated genes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences