When order matters: Last-come first-served effect in sequential arithmetic operations.

A. Zylberberg, J.E. Kamienkowski, A.R. Farall, M. Sigman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)385-399
TijdschriftJournal of Integrative Neuroscience
Volume11
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit