Als die Mauer fiel. Die Wahrnehmung der deutschen Wiedervereinigung in internationalen diplomatischen Dokumenten 1989–1990

M.L.J. Dierikx, Sacha Zala

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

After months of crisis, the government of the German Democratic Republic suddenly announced on November 9, 1989 that it would open the border crossings to West Berlin. Even well-informed diplomats had not seen this coming. Foreign envoys warned of the "specter of German reunification" that could disrupt stability in Europe. The reunification promoted by the West German government in Bonn became the keyword for all subsequent developments. Agreements signed in 1945 suddenly assumed a new immediacy.
But four decades after the end of the war, the right of the German people to self-determination was undisputed. However, the rapid pace of developments posed challenges for foreign and German diplomats alike. This article compiles a selection of reactions and embeds them in the context of the fall of the Berlin Wall.
Vertaalde titel van de bijdrageWhen the Wall fell: Perception of the German Reunification in International Diplomatic Documents 1989-1990
Originele taal-2Duits
ArtikelnummerBsp.: Absatz 5 (Abs. 5), dodis.ch/saggi/2-2#5.
Aantal pagina's13
TijdschriftSaggi di Dodis
Volume2020
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 08 jan. 2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Als die Mauer fiel. Die Wahrnehmung der deutschen Wiedervereinigung in internationalen diplomatischen Dokumenten 1989–1990'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit