Where the IMA should be: a personal view

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1
  TijdschriftIMA Fungus
  Volume1
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit