Where, when and how plant-soil feedback matters in a changing world

W. H. van der Putten, Mark Bradford, E. P. Brinkman, T. F. J. van de Voorde, G. F. Veen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

315 Citaten (Scopus)
451 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Where, when and how plant-soil feedback matters in a changing world'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology