Where, when and how plant-soil feedback matters in a changing world

W. H. van der Putten, Mark Bradford, E. P. Brinkman, T. F. J. van de Voorde, G. F. Veen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

351 Citaten (Scopus)
456 Downloads (Pure)

Zoekresultaten