Which patient will feel down, which will be happy? The need to study the genetic disposition of emotional states.

M.A. Sprangers, M. Bartels, R. Veenhoven, F. Baas, N.G. Martin, M. Mosing, B. Movsas, M.E. Ropka, G. Shinozaki, D.F. Swaab, Q. The GENEQOL Consortium

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1429-1437
TijdschriftQuality of Life Research
Volume19
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit