Whiskey and Pilgrimage: Clearing up Commonalities

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
285 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)243-247
Aantal pagina's4
TijdschriftTourism Recreation Research
Volume39
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit