White adipose tissue: getting nervous

E. Fliers, F. Kreier, P.J. Voshol, L.M. Havekes, H.P. Sauerwein, A. Kalsbeek, R.M. Buijs, J.A. Romijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1005-1010
TijdschriftJournal of Neuroendocrinology
Volume15
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit