White matter lesions in multiple sclerosis are enriched for CD20dim CD8+ tissue-resident memory T cells

Cheng-Chih Hsiao, Nina L Fransen, Aletta M R van den Bosch, Kim I M Brandwijk, Inge Huitinga, Jörg Hamann, Joost Smolders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting


Originele taal-2Engels
TijdschriftEuropean Journal of Immunology
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 2021

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'White matter lesions in multiple sclerosis are enriched for CD20dim CD8+ tissue-resident memory T cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit