White matter lesions in multiple sclerosis are enriched for CD20dim CD8+ tissue-resident memory T cells

Cheng-Chih Hsiao, Nina L Fransen, Aletta M R van den Bosch, Kim I M Brandwijk, Inge Huitinga, Jörg Hamann, Joost Smolders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

17 Citaten (Scopus)

Samenvatting


Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)483-486
TijdschriftEuropean Journal of Immunology
Volume51
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'White matter lesions in multiple sclerosis are enriched for CD20dim CD8+ tissue-resident memory T cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit