White matter microstructure in transsexuals and controls investigated by diffusion tensor imaging

Georg S Kranz, Andreas Hahn, Ulrike Kaufmann, Martin Küblböck, Allan Hummer, Sebastian Ganger, Rene Seiger, Dietmar Winkler, Dick F Swaab, Christian Windischberger, Siegfried Kasper, Rupert Lanzenberger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

541 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'White matter microstructure in transsexuals and controls investigated by diffusion tensor imaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences