Whither Labour History? Histories of Labour: National and International

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

180 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)97-106
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume58
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit