Whither transition? The lifeworld of oil workers before and after Iran's 1951 oil nationalization.

M. Jefroudi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit