Who Bears the Brunt? The Impact of Banking Crises on Younger and Older Workers

M.A. van Dijk, Harry van Dalen, M. Hyde

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperOnline paperWetenschappelijk

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Who Bears the Brunt? The Impact of Banking Crises on Younger and Older Workers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics