Who dies of what in Europe before the age of 65

L.G.A. Bonneux, C.C. Huisman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Who dies of what in Europe before the age of 65'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences