Who is afraid of black box algorithms? On the epistemological and ethical basis of trust in medical AI

Juan M Duran, Karin Jongsma, NIAS_library (Bijdrager)

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  66 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Who is afraid of black box algorithms? On the epistemological and ethical basis of trust in medical AI'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Arts & Humanities

  Social Sciences

  Medicine & Life Sciences