Who is aging out of place? The role of migrant selectivity in international retirement migration

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Ethnic and Migration Studies
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 10 sep. 2023

Citeer dit