Who Leads Leitkultur? How Populist Claims about ‘Christian Identity’ Impact Christian-Democrats in Western Europe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)312-330
TijdschriftInterdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society
Volume5
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2020

Citeer dit