Who Married How? Modeling Marital Decisions in Early-Twentieth Century Taiwan

J. Kok, S. Wang, Y.C. Chuang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)430-451
Aantal pagina's23
TijdschriftJournal of Family History
Volume33
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit