Who marries whom? Partner choice among the children of immigrants

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6
TijdschriftDemos: bulletin on population and society
Volume38
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 27 jun. 2022

Citeer dit