Who shall be raja? Patronage democracy in North Sumatra, Indonesia

D. Simandjuntak

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
Begeleider(s)/adviseur
  • Schulte Nordholt, H.G.C., Promotor
  • van Klinken, G.A., Promotor
Plaats van publicatieAmsterdam
Uitgever
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit