Wie was Eltie de Vlieger? Op zoek naar de identiteit van een stillevenschilder(es)

Rieke van Leeuwen, Harm Nijboer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Vertaalde titel van de bijdrageWho was Eltie de Vlieger?: In search of the identity of a still-life painter/paintress
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)3-10
TijdschriftRKD Bulletin
Volume2018
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit