Who will be caring for Europe's dependent elders in 2030?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

314 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Who will be caring for Europe's dependent elders in 2030?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences