Whole-body somatotopic maps in the cerebellum revealed with 7T fMRI

Yohan Boillat, Pierre-Louis Bazin, Wietske van der Zwaag

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

45 Citaten (Scopus)
110 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Whole-body somatotopic maps in the cerebellum revealed with 7T fMRI'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences