Whole cell recordings of the cerebellum in vivo.

L. Witter

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Begeleider(s)/adviseur
  • De Zeeuw, C.I., Promotor
  • Hoebeek, F.E., Promotor
Datum van toekenning29 mei 2013
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit