Whole-lake food-web manipulation as a means to study community interactions in a small ecosystem

E. Van Donk, M.P. Grimm, R.D. Gulati, J.P.G. Klein Beteler

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  460 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)275-289
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume200/201
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit