Whole-organism clone tracing using single-cell sequencing

Anna Alemany, Maria Florescu, Chloé S Baron, Josi Peterson-Maduro, Alexander van Oudenaarden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Whole-organism clone tracing using single-cell sequencing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences