Why Are Males Bad for Females? Models for the Evolution of Damaging Male Mating Behavior

C.M. Lessells

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  53 Citaten (Scopus)
  529 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Why Are Males Bad for Females? Models for the Evolution of Damaging Male Mating Behavior'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology