Why are plant-soil feedbacks so unpredictable, and what to do about it?

J. De Long (Co-auteur), Fry Ellen, G.F. Veen, P. Kardol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

77 Citaten (Scopus)
249 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Why are plant-soil feedbacks so unpredictable, and what to do about it?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences